Hotline : 0966.969.806

 

 

Minh Thuận Media :  

Chuyên cung cấp, cho thuê các tiết mục xiếc tạp kỹ phục vụ chương trình sự kiện ,sinh nhật, ngày lễ, tết thiếu nhi, khai giảng, trung thu...

Cho thuê bục sân khấu, backdrop, âm thanh - ánh sáng. Mc, bàn ghế, thiết bị sự kiện.

 

Hotlinle : 0966.969.806 hoặc 01678.673.673 ( Mr Thuận )

Địa chỉ :   Số 86 Trích Sài - Tây Hồ - Hà Nội.

Cớ sở 2 : Số 59 Ngõ 67 Phùng Khoang - Thanh Xuân - Hà Nội.

Cơ sở 3 : Số 43 Hồ Phú Diễn - Bắc Từ Liêm - Hà Nội.

Khách hàng vui lòng add zalo số điện thoại 0966969806 để được tư vấn cụ thể.

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó  + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó  + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê xiếc chó  

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê xiếc chó  

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê chú hề

+ Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề

+ Cho thuê xiếc chó  + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó  + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê chú hề

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê xiếc rắn

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê chú hề

+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê xiếc rắn

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê chú hề

+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê xiếc rắn

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó  + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó 

 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

 + Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

 + Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó  

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc rắn

+ Cho thuê xiếc chó + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

+ Cho thuê xiếc khỉ + Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc khỉ

+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc rắn

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn+ Cho thuê xiếc chó 

+ Cho thuê xiếc trăn

+ Cho thuê xiếc rắn + Cho thuê chú hề

+ Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật ,+ Cho thuê ảo thuật  + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật , + Cho thuê ảo thuật ,+ Cho thuê ảo thuật  + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc + Cho thuê xiếc  + Cho thuê chú hề+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê chú hề+ Cho thuê chú hề

 + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề + Cho thuê chú hề